Consiliul Director ACPOR

Mircea Miclea | PREȘEDINTE

Psiholog principaldoctor în psihologie

profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

click pentru CV

Amalia Ciuca | VICEPREȘEDINTE

Psiholog clinician, psihoterapeut și formator

doctor în psihologie (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)

click pentru CV

Roxana Sălăjan | SECRETAR GENERAL

Psiholog clinician, psihoterapeut

click pentru CV

Cenzor

Anca Miron | CENZOR

Psiholog clinician, psihoterapeut

click pentru CV

Membri fondatori

Ștefania Miclea | MEMBRU FONDATOR

Psiholog principal, doctor în psihologie

specialist în psihoterapie și supervizor în psihologie clinică

click pentru CV

Anca Teodora Bălaj | MEMBRU FONDATOR

Psiholog clinician, psihoterapeut și formator

doctor în psihologie (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)

click pentru CV

Ozana Budău | MEMBRU FONDATOR

Psiholog clinician, formator și teatrolog

Drd în Teatru și Artele Spectacolului la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

click pentru CV

Adela Perte | MEMBRU FONDATOR

Psiholog clinician

Master în Psihologie clinică și psihoterapie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

click pentru CV

Drepturile și obligațiile membrilor ACPOR

Membrii ACPOR au următoarele drepturi, conform Statutului asociației:

  1. să exercite competențele care le sunt conferite de statutul, regulamentele, normele și hotărârile asociației;
  2. să aleagă și să fie aleși în Consiliul director, dacă au împlinit vârsta de 25 ani, au aptitudini și capacități pentru funcțiile pentru care candidează și nu au cazier penal;
  3. să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării generale;
  4. să folosească bunurile asociaţiei în vederea realizării scopului acesteia, în conformitate cu deciziile Consiliului director;
  5. să fie informaţi despre activitatea şi rezultatele asociaţiei.

Membrii ACPOR au următoarele obligații, conform Statutului asociației:

  1. să respecte fără rezerve statutul, regulamentele şi hotărârile Consiliului director al asociaţiei;
  2. să apere fără rezerve interesele şi însemnele asociaţiei, imaginea şi prestigiul său şi ale membrilor săi;
  3. să-şi îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat.