METODE DE REDUCERE A BULLYING-ULUI ÎN ȘCOALĂ

Program de formare pentru cadre didactice, acreditat MEC: 12 credite. Programul poate fi decontat prin Prima de carieră didactică.

Beneficiari: Cadre didactice din învățământul primar, gimnazial și liceal, psihologi și consilieri școlari, personal de conducere.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE (beneficiari eligibili)

Înscrierile sunt deschise. Completați formularul pentru a rezerva un loc. Veți primi pe email informații despre modalitatea de plată și accesul la curs.

Descrierea programului de formare: Acest program are ca scop dobândirea unei înțelegeri acurate asupra fenomenului complex de bullying, dar și a metodelor pe care le pot utiliza școala și cadrele didactice pentru a preveni și diminua acest fenomen.

Formatori: Psih. Dr. Anca Bălaj, Psih. Dr. Monica Buta, Psih. Alexandra Gherman, Psih. Anca Miron, Psih. Daniela Părău, Psih. Dr. Ana Băiescu.

Obiectivele programului de formare:

  • Identificarea și analiza fenomenului de bullying prin prisma teoriilor psihologice și educaționale actuale;
  • Înțelegerea mecanismelor de apariție și menținere a comportamentelor problematice la elevi;
  • Identificarea și analiza comportamentelor specifice de bullying la clasă și în școală;
  • Organizarea și desfășurarea activităților de prevenție și reducere a bullying-ului în context școlar.

Competențe vizate prin programul de formare:

  • Cunoașterea și analiza comportamentelor de bullying din perspectiva teoriilor psihologice;
  • Cunoașterea și utilizarea noțiunilor necesare prevenirii bullying-ului la elevi;
  • Aplicarea unor soluții practice de gestionare a situațiilor problematice care apar la clasă;
  • Analiza bullying-ului în școală și implementarea planurilor de prevenție;
  • Integrarea ghidurilor de bune practici în prevenția/intervenția asupra bullying-ului la clasă și în școală.

Mod de desfășurare: online; număr ore de formare: 48 (online sincron: 25; online asincron: 23)

Număr de credite MEC: 12

Tarif/persoană: 600 lei