Acest site web a fost conceput cu scopul de a furniza informații de ordin general despre organizația noastră, despre produsele și serviciile oferite de către noi. Puteți folosi acest site web cu condiția acceptării și respectării următoarelor prevederi:

Termeni și condiții de utilizare

Aceasta secțiune a site-ului conține termenii și condițiile de utilizare a serviciilor oferite de Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR), proprietarul site-ului.

Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR) se denumește în continuare Prestatorul serviciilor prezente pe acest site. Utilizatorul se definește prin orice persoană fizică sau juridică, care accesează site-ul www.acpor.ro.

Introducere
Prezentul document definește cadrul în care Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR) furnizează  produse și servicii clienților și utilizatorilor săi. Acest document reprezintă un acord între Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR) și clienții săi. Toți utilizatorii fac subiectul acestor termeni și condiții.

Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR) își rezervă dreptul discreționar de a modifica, adăuga sau elimina porțiuni din prezentul document conform evoluției legislative în vigoare.

Declarații Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR)

Toate denumirile sunt mărci ce aparțin Asociației de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR) și/sau a unor companii pentru care Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR) este afiliată sau se află într-o relație contractuală.

Proprietarul și site-ul nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

Drepturi de autor

Tot ceea ce vedeți/citiți pe acest site (așa numitul „Conținut”), ca de exemplu, toate textele, fotografiile, ilustrațiile, graficele, clipurile audio, clipurile video si clipurile audio-vizuale sunt protejate de legislația dreptului de autor, precum și de către toate tratatele internaționale aplicabile în domeniul dreptului de autor.

Drepturile de autor pentru conținut sunt proprietatea Asociației de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR), a uneia dintre companiile ale cărui afiliat este Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR), sau a unor terțe părți care au cedat licențe pentru materiale către Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR). Conținutul complet al acestui site este protejat de copyright ca operă colectivă, în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de drepturi de autor și copyright, iar Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR) este singurul care deține drepturile de a selecționa, coordona, aranja, îmbunătăți, completa, modifica sau șterge informațiile care fac parte din conținut.

Aveți dreptul de a descărca, salva, imprima și copia anumite părți ale Conținutului acestui site, cu condiția:
* de a folosi conținutul descărcat doar în scopuri personale, necomerciale;
* de a nu publica Conținutul integral sau doar o parte a acestuia pe alte site-uri web;
* de a nu publica sau difuza Conținutul sau doar o parte a acestuia pe orice alt suport media;
* de a nu modifica sau deteriora Conținutul sau de a șterge sau modifica indicațiile dreptului de autor, copyright, marca înregistrată sau alte mențiuni de confidențialitate.

Cu excepția îndeplinirii condițiilor de mai sus, nu aveți dreptul de a copia, descărca, printa, publica, afișa, procesa, distribui, transmite, transfera, traduce, modifica, adauga, updata, compila sau transforma/adapta în orice formă Conținutul sau părți din acesta fără obținerea prealabilă a unui acord scris din partea Proprietarului.

Cu excepția celor indicate mai sus,în mod expres, descărcarea Conținutului acestui site nu conferă nici un drept, nici un titlu privitor la Conținutul descărcat. Cu excepția unei autorizări limitate, neexclusive de utilizare a acestui site web, garantată mai sus, nici o condiție inclusă în acești termeni de utilizare sau în acest site web nu ar trebui interpretată ca un drept de exploatare, fie el implicit sau altfel exprimat, a unui drept sau a unei licențe a drepturilor de autor sau de copyright, sau de marcă înregistrată, de brevet sau de orice alt drept de proprietate intelectuală aparținând Asociației de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR) sau oricărei alte terțe părți.

Utilizare datelor cu caracter personal

Punem foarte mult accent pe respectarea vieții private și suntem foarte exigenți în respectarea regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. În mediul online orice persoană are dreptul de a se opune în mod gratuit, fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Conform Legii nr 677/2001 beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor personale si de dreptul de a vă adresa justiției. Detalierea politicilor noastre în acest domeniu poate fi găsită în Politica de confidențialitate.

Informații nesolicitate

Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR) așteaptă comentariile și părerile dumneavoastră cu privire la acest site web prin e-mail la adresa de email: [email protected]. Vă rugăm să nu ne trimiteți informații sau materiale pe care nu doriți să le avem, inclusiv informații confidențiale sau orice materiale originale creație proprie precum idei produse, coduri informatice sau operă de artă.

Prin trimiterea de informații și/sau materiale către Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR), prin intermediul acestui site web, sunteți de acord cu predarea către Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR), fără cost, a tuturor drepturilor, titlurilor și drepturilor de autor și oricăror alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la informația și/sau materialele trimise. Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR) va avea dreptul sa utilizeze orice informație și/sau materiale trimise de dumneavoastră prin intermediul acestui site, orice idei, concepte sau tehnici deduse din aceste informații și/sau materiale, în orice scop, inclusiv pentru dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor folosind aceste informații sau materiale fără restricție și fără oferirea unei compensații.

Utilizatorul site-ului este responsabil pentru conținutul oricărui material trimis prin intermediul acestui site, precum și de exactitatea și corectitudinea informațiilor.

Dreptul de a modifica acest site web

Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR) își rezervă dreptul de a modifica atât conținutul cât și funcționalitatea acestui site web în orice fel, de a limita accesul la acest site web, sau de a închide acest site web în orice moment pentru orice motiv pe care îl va considera oportun și conform cu legislația în vigoare, fără notificare prealabilă, și nu va fi răspunzător sub nici o formă de posibilele consecințe ale unor asemenea schimbări.

Limitarea răspunderii

Utilizarea acestui site web se face pe propria răspundere. În nici o împrejurare, Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR) sau oricare reprezentant nu poate fi făcut responsabil de pierderea sau dauna directă sau indirectă provocată de accesul la site sau legată de acces, de utilizarea sau lipsa aptitudinii de utilizare a acestui site web sau de încrederea dumneavoastră față de informațiile furnizate pe acest site. Această limitare se aplică tuturor pierderilor și daunelor de orice fel fie ele directe sau indirecte, generale, speciale, accidentale, consecutive, exemplare sau altele, inclusiv pierderea de date.

În plus, dorim să vă reamintim că Internetul nu poate garanta securitatea totală, disponibilitatea și integritatea transmiterii de date și, prin urmare, nu ne asumăm răspunderea în caz de erori, omisiuni, eliminări, întârzieri, defecțiuni (incluzând, fără limitare, acțiunile virușilor) ale liniilor de comunicare, ale componentelor hardware și software independente de controlul nostru sau în cazul utilizării neautorizate sau a posibilelor degradări ale conținutului publicat pe acest Site.

Link-uri hipertext

Unele dintre link-urile hipertext incluse în acest site vă pot conduce pe site-uri ale terților, indiferent de scopul acestora (rețea de socializare, youtube, informare, etc) ale căror conținuturi nu le putem controla. Nu suntem răspunzători în niciun fel pentru conținutul și/sau comportamentul acestor site-uri ale terților. Prin urmare, nu garantăm fiabilitatea sau exactitatea informațiilor și/sau a conținuturilor publicate pe aceste site-uri ale terților. Aceste site-uri ale terților pot avea practici diferite de procesare a datelor cu caracter personal decât site-ul nostru. Vă reamintim că nu deținem niciun control asupra procesării și colectării datelor cu caracter personal de către site-urile terților și vă invităm să consultați politicile acestora de protecție a datelor cu caracter personal. În consecință și în măsura în care aceste legături hipertext au fost incluse pe acest site pentru a vă facilita navigarea pe Internet, consultarea site-urilor terților este alegerea și răspunderea dvs. exclusivă.

Litigii

Legea care guvernează raporturile juridice între Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România (ACPOR) și clienții săi prin semnarea prezentului document, este legea română. Ambele părți vor depune maximum de efort pentru soluționarea, pe cale amiabilă și în spiritul prevederilor prezentate în acest  document. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, competența de judecată aparține instanțelor judecătorești din Cluj – Napoca.

Dispoziții finale

Clientul declară că a luat la cunoștință despre: Termenii si Condițiile de utilizarePolitica de confidențialitatePolitica privind utilizarea cookie; despre tarifele serviciilor; de clauzele specifice serviciilor și este de acord să respecte clauzele prezentate.

Pentru orice nelămuriri, în legătura cu utilizarea site-ului, produse și modalitatea de cumpărare suntem bucuroși să vă oferim informații la adresa de email: [email protected]