Asociaţia de Consiliere şi Psihoterapie Online din România (ACPOR) a fost înfiinţată în anul 2009 de un grup de cercetători și practicieni din Cluj-Napoca cu scopul de a promova sănătatea mentală prin utilizarea tuturor oportunităților oferite de științele psihologice și de tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC).

Asociaţia promovează cercetări, formare continuă şi servicii în domeniul sănătăţii mintale, în special al consilierii şi psihoterapiei, prin integrarea abordărilor clasice cu cele de e-sănătate mintală (e-mental health).

Informații utile ACPOR:

Înființarea ACPOR constituie un răspuns firesc la numeroasele presiuni sociale, economice și tehnologice din ultimele decenii care solicită modificarea drastică a modului în care se desfășoară serviciile de sănătate mentală. Dezvoltarea TIC în special a produs în ultimele două decenii o schimbare fundamentală la nivel mondial în modul în care oamenii comunică, învață și modul în care își desfășoară activitățile profesionale. Într-adevăr numeroase activități presupun navigarea pe internet și interacțiunea cu ceilalți într-un mediu virtual, elemente care implică un ritm accelerat de lucru, accesul permanent la un mare volum de informație, precum și dezvoltarea unor noi comportamente sociale. În acest context, este de așteptat ca și serviciile psihologice să fie supuse unor schimbări majore, nu doar la nivel executiv, ci și la nivel conceptual – este nevoie de o nouă paradigmă.