Aplicații și soluții în ADHD și opoziționismul provocator

Beneficiari: Cadrele didactice din învățământul preuniversitar, ciclul preșcolar și primar, consilieri/psihologi școlari.

Descrierea programului de formare: Acest program are ca scop dezvoltarea competențelor cadrelor didactice şi a personalului auxiliar de a gestiona adecvat comportamentele specifice tulburărilor de tip ADHD şi opoziţionism provocator.

Pentru informații despre noile serii de curs și înscriere vă rugăm să ne contactați.

Formatori: Psih. Dr. Anca Bălaj, Psih. Dr. Ana Băiescu, Psih. Anca Miron, Psih. Alexandra Gherman.

Obiectivele programului de formare:

  • Însușirea cunoștintelor necesare cu privire la tulburările de tip ADHD și opoziționism provocator (OP);
  • Identificarea și analiza simptomatologiei specifice tulburărilor de tip ADHD și OP;
  • Însuşirea procedurilor privind suportul psihologic în ADHD şi OP realizat de cadrul didactic la clasă;
  • Înțelegerea modalităților de gestionare adecvată a agresivității în școală;
  • Descrierea unor soluții practice de gestionare a situațiilor problematice frecvent întâlnite la clasă (integrarea unui copil cu probleme de comportament în colectivul clasei, minciuna, comportamentele de tip bullying, gestionarea limbajului vulgar la clasă).

Competențe vizate prin programul de formare:

  • Recunoașterea diagnosticului și manifestărilor ADHD-ului și a tulburării opoziționismul provocator;
  • Însușirea unor tehnici de schimbare comportamentală care pot fi aplicate la clasă prin intermediul cadrului didactic;
  • Dezvoltarea abilității de gestionare a comportamentelor agresive care apar în context școlar;
  • Aplicarea unor soluții practice de gestionarea a situațiilor problematice care apar la clasă.

Mod de desfășurare: online; număr ore de formare: 60 (online sincron: 31,5; online asincron: 28,5)

Număr credite MEC: 15

Tarif: 600 lei/persoană