Consiliere și orientare în carieră. Noi metode și tehnologii. Licențiere CCPonline

Beneficiari: Cadre didactice din învățământul preuniversitar, ciclul gimnazial și ciclul liceal, psihologi și consilieri școlari.

Descrierea programului de formare: Curs de licențiere în utilizarea platformei Cognitrom Career Planner (CCPonlinewww.ccponline.ro). Acest program are ca scop dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în asistarea elevilor în procesul de orientare școlară, profesională și alegerile legate de carieră prin integrarea de noi metode și tehnologii.

Formatori: Psih. Dr. Ana Băiescu, Psih. Alexandra Gherman, Psih. Monica Crișan.

Pentru informații despre noile serii de curs și înscriere vă rugăm să ne contactați.

Obiectivele programului de formare:

  • Introducere în teoriile relevante pentru autocunoaștere și consiliere în carieră la vârsta adolescenței;
  • Familiarizarea cu particularitățile deciziei de carieră la vârsta adolescenței;
  • Dezvoltarea competențelor de organizare și desfășurare a activităților de consiliere în carieră prin utilizarea de noi metode și tehnologii;
  • Facilitarea procesului de dezvoltare personală a elevilor prin intermediul activităților de orientare școlară și profesională.

Competențe vizate prin programul de formare:

  • Asistarea elevilor în procesul de autocunoaștere relevantă pentru orientarea școlară și profesională;
  • Asistarea elevilor în procesul deciziei de carieră și implementarea planului de carieră;
  • Utilizarea noilor metode, instrumente și tehnologii în explorarea alternativelor educaționale și profesionale (CCPonline).

Beneficii:

  • Licență de utilizare CCPonline în calitate de CADRU DIDACTIC;
  • Dobândirea competențelor vizate de programul de formare;
  • Conturi bonus pe platforma CCPonline care vă permit să ghidați și să asistați adolescenți în procesul de autocunoaștere și explorare a alternativelor școlare și profesionale.

Mod de desfășurare: online; număr ore de formare: 42 (online sincron: 21; online asincron: 21)

Număr de credite MEC: 10

Tarif: 600 lei/persoană