STRATEGII DE INSTRUIRE ȘI METODE DE EVALUARE – CES

Titlul cursului: Strategii de instruire și metode de evaluare adecvate cerințelor educaționale speciale Scopul programului de formare: Eficientizarea asistenței psihopedagogice a elevilor cu CES prin implementarea metodelor moderne de predare și evaluare …

ABORDAREA INCLUZIVĂ A EVALUĂRII LA ELEVII CES

Titlul cursului: Abordarea incluzivă a evaluării în cazul elevilor cu CES   Scopul programului de formare: Eficientizarea evaluării educaționale a elevilor cu CES prin cunoașterea poosibilităților de adaptare a metodelor tradiționale, respectiv prin …

METODE ȘI STRATEGII DE PREVENIRE – ABANDON SCOLAR

Titlul cursului: Metode și strategii de prevenire/reducere a absenteismului și abandonului școlar Scopul programului de formare: Reducerea absenteismului și prevenția abandonului școlar prin formarea unui corp de cadre didactice și personal de …

COMPETENȚE DIGITALE PENTRU O EDUCAȚIE DE CALITATE

Titlul cursului: Competențe digitale pentru o educație de calitate Scopul programului de formare:Eficientizarea actului educațional prin dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și personalului de sprijin de integrare a noilor tehnologii informaționale în …

INTERVENȚIE PENTRU DEZVOLTARE PERSONALA ELEVI

Titlul cursului: Intervenție, asistență și consiliere pentru dezvoltarea personală a elevilor Scopul programului de formare: Eficientizarea actului educațional prin asigurarea unui climat propice învățării și formării personalității elevilor, bazat pe dezvoltarea și …