Absenteismul școlar. Factori de impact și strategii de prevenție/intervenție

Beneficiari: Cadre didactice din învățământul preuniversitar, ciclul primar, gimnazial și liceal, psihologi și consilieri școlari.

Descrierea programului de formare: Acest program are ca scop reducerea absenteismului și prevenția abandonului școlar prin identificarea și reducerea factorilor de risc psiho-educațional la care sunt expuși elevii.

Pentru informații despre noile serii de curs și înscriere vă rugăm să ne contactați.

Formatori: Psih. Anca Miron, Psih. Dr. Anca Bălaj, Psih. Dr. Monica Buta, Psih. Daniela Părău, Psih. Alexandra Gherman.

Obiectivele programului de formare:

  • Analiza fenomenelor de absenteism și abandon școlar din perspectiva noilor teorii psihologice și educaționale;
  • Optimizarea strategiilor de prevenție/reducere a absenteismului și abandonului școlar la nivel școlar și comunitar;
  • Optimizarea strategiilor de prevenție/reducere a absenteismului și abandonului școlar la nivel individual.

Competențe vizate prin programul de formare:

  • Analiza comportamentelor de chiul și absenteism din perspectiva teoriilor actuale;
  • Realizarea planurilor de implementare a strategiilor de prevenție/reducere a absenteismului și abandonului școlar la nivel școlar și comunitar;
  • Realizarea planurilor de implementare a strategiilor de prevenție/reducere a absenteismului și abandonului școlar la nivel individual.

Mod de desfășurare: online; număr ore de formare: 48 (online sincron: 25; online asincron: 23)

Număr credite MEC: 12

Tarif: 600 lei/persoană