STRATEGII INSTRUCTIV – EDUCATIVE ADECVATE ELEVILOR CU CES

Program de formare pentru cadre didactice, acreditat MEC: 12 credite. Programul poate fi decontat prin Prima de carieră didactică.

Beneficiari: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar, ciclul primar, gimnazial și liceal.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE (beneficiari eligibili)

Înscrierile sunt deschise. Completați formularul pentru a rezerva un loc. Veți primi pe email informații despre modalitatea de plată și accesul la curs.

Descrierea programului de formare: Acest program are ca scop eficientizarea asistenței psihopedagogice a elevilor cu CES prin implementarea metodelor moderne de predare adaptate nevoilor acestora.

Formatori: Psihoped. Drd. Ana Moldovanu, Psihoped. Dr. Ioana Șerban, Psihoped. Anca Ardelean.

Obiectivele programului de formare:

  • Înțelegerea rolului cadrului didactic în procesul intervenției psihopedagogice prin prisma teoriilor actuale;
  • Adaptarea proiectării didactice la caracteristicile principalelor abordări incluzive ale elevilor cu CES;
  • Precizarea principalelor instrumente și resurse de sprijin pentru individualizarea activității didactice în cazul elevului cu CES;
  • Facilitarea învățării în cazul elevilor cu CES prin utilizarea instrumentelor, practicilor și metodelor didactice specifice.

Competențe vizate prin programul de formare:

  • Integrarea în activitatea didactică a principalelor teorii și modele de abordare educațională diferențiată a elevilor;
  • Asigurarea echității accesului la educație prin individualizare și adaptare curriculară;
  • Acordarea de sprijin psihopedagogic adecvat pentru elevii cu CES.

Mod de desfășurare: online; număr ore de formare: 48 (online sincron: 25; online asincron: 23)

Număr de credite MEC: 12

Tarif/persoană: 600 lei