STRATEGII DE INSTRUIRE ȘI METODE DE EVALUARE – CES

Titlul cursului: Strategii de instruire și metode de evaluare adecvate cerințelor educaționale speciale

Scopul programului de formare: Eficientizarea asistenței psihopedagogice a elevilor cu CES prin implementarea metodelor moderne de predare și evaluare a progresului școlar adaptate nevoilor acestora.

Număr ore de formare: 60

Număr credite: 15

Obiectivele programului de formare:

1.   Înțelegerea rolului cadrului didactic în procesul intervenției psihopedagogice prin prisma teoriilor actuale

2.   Adaptarea proiectării didactice la caracteristicile principalelor abordări incluzive ale elevilor cu CES

3.   Precizarea principalelor instrumente și resurse de sprijin pentru individualizarea activității didactice în cazul elevului cu CES

4.   Facilitarea învățării în cazul elevilor cu CES prin utilizarea instrumentelor, practicilor și metodelor didactice specifice

5.   Optimizarea practicilor de evaluare a progresului școlar al elevilor cu CES

Competențe vizate prin programul de formare:

Competențe generale:

1.   Integrarea în activitatea didactică a principalelor teorii și modele de abordare educațională diferențiată a elevilor

2.   Asigurarea echității accesului la educație prin individualizare și adaptare curriculară

3.   Acordarea de sprijin psihopedagogic adecvat pentru elevii cu CES

4.   Dezvoltarea instrumentelor și procedurilor adecvate pentru evaluarea elevilor cu CES

Competențe specifice:

  • Analiza rolului personal al cadrului didactic în asistarea psihopedagogică a elevilor cu CES
  • Proiectarea secvențelor didactice prin prisma principalelor modele și abordări educaționale incluzive
  • Analiza obstacolelor care pot să apară în implementarea principiilor instruirii diferențiate și a designului universal
  • Individualizarea activității didactice la cerințele elevilor cu CES
  • Adaptarea și implementarea metodologiei didactice pentru a facilita învățarea elevilor cu CES
  • Analiza sarcinilor și erorilor specifice învățării în cazul elevilor cu CES
  • Planificarea și implementarea procedurilor de evaluare a elevilor cu CES