METODE ONLINE DE CONSILIERE IN CARIERA

[ ACEST CURS NU ESTE DISPONIBIL IN PREZENT- 2020 ]

Denumire: “Metode online de consiliere în carieră”

Descriere: Curs de formare continuă, acreditat COPSI, în 5 module.

Formatul cursului: Blended-learning (8 ore față în față și 22 ore în regim e-learning)

Perioada de înscriere: 15 februarie – 29 martie 2013;

Atenţie! Numărul de locuri este limitat. Accesul la curs se face după principiul „primul venit-primul servit”. Înscrierile se fac prin e-mail la adresa [email protected], precizând numeleprenumele și numărul de telefon. Informaţii suplimentare despre platforma profesională de consiliere și orientare în carieră a elevilor CCPonline la adresa: www.ccponline.ro

Perioada de formare: 1 lună. Cursurile debutează din 5 aprilie 2013 în Cluj-Napoca la sediul Cognitrom (Piața 14 Iulie, nr. 18). [ Cursul față în față se poate susține și în alte localități, cu condiția întrunirii a minimum 20 de cursanți în respectiva locație. ]

Beneficiari: La curs se pot înscrie persoane licențiate în psihologie/psihopedagogie sau psihologi cu drept de liberă practică în psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională – atestați COPSI, nivel stagiar și nivel practicant.

Tarif: 600 RON. (suma poate fi achitată în două rate egale, la începutul și la sfârșitul cursului). Atenție! Cursul este gratuit pentru psihologii care achiziționează CCPintranet pe cabinet și pentru psihologii școlari desemnați de către instituția de învățământ/centrul de consiliere care a achiziționat platforma CCPintranet.

Beneficiile cursului:

 • Credite COPSI: 30;
 • Licență de utilizare CCPonline/intranet;
 • Utilizare gratuită a CCPonline timp de 1 lună pe perioada cursului și 1 lună după finalizarea cursului.

Obiectivele programului de formare:

 • Însușirea teoriilor și procedurilor specifice consilierii în carieră
 • Utilizarea metodelor online de consiliere în carieră
 • Evaluarea computerizată a caracteristicilor personale relevante pentru orientarea vocaţională
 • Întocmirea profilului vocaţional
 • Identificarea ocupațiilor compatibile cu profilul vocațional
 • Elaborarea planului de carieră și orientarea vocațională

Competențe vizate:

 • Organizarea și implementarea activităților de consiliere în carieră;
 • Utilizarea metodelor online de consiliere în carieră;
 • Orientarea vocațională.

Programa cursului

 • Modulul 1: Consilierea în carieră. Context, actori, nevoi și roluri.
 • Modulul 2: Caracteristicile generației digitale. Implicații asupra consilierii în carieră.
 • Modulul 3: Metode online de consiliere în carieră. Analiza sistemelor computerizate de consiliere în carieră.
 • Modulul 4: Evaluarea computerizată a caracteristicilor personale relevante pentru orientarea în carieră. Utilitatea platformei CCP (Cognitrom Career Planner).
 • Modulul 5: Planificarea carierei și orientarea vocațională.