METODE DE RELAXARE ȘI MEDITAȚIE – APLICAȚII ȘI STUDII DE CAZ

CURS ACREDITAT CPR | 32 credite

ADRESABILITATEA 

 • psihologi sau psihopedagogi cu diplomă de licență;
 • psihologi cu drept de liberă practică în psihoterapie şi psihologie clinică;
 • rezidenți în psihiatrie, medici psihiatri.

DATE PROGRAMATE:

**** Ne puteți scrie în secțiunea contact dacă doriți să fiți anunțați atunci când vom stabili o nouă serie de curs

SERII ANTERIOARE:

11 decembrie 2020 – curs online

TARIF: 850 RON

OBIECTIVE:

 • Înţelegerea fundamentelor ştiinţifice ale tehnicilor de relaxare și de meditație;
 • Cunoașterea principalelor metode de relaxare și meditație utilizate în tratamentul anxietății, depresiei, managementul durerii;
 • Dezvoltarea abilităților practice de implementare a tehnicilor de relaxare și meditație;
 • Dezvoltarea competenţelor specifice de personalizare și adaptare a tratamentului în funcție de caracteristicile clientului și ale problemelor adresate.

Condiții absolvire curs:

 • participarea la activitățile de instruire desfășurate față în față/ webinar prevăzute în programa de curs;
 • efectuarea activităţilor de e-learning (studiu individual și practică supervizată) prevăzute în programa de curs. Este obligatorie parcurgerea în proporție de minimum 50% a modulelor multimedia din cadrul platformei PAXonline.
 • elaborarea si trimiterea unui raport de activitate (informații concrete și/sau reflecții personale asupra practicii efectuate și a informațiilor obținute în cadrul cursului). Acest raport de activitate reprezintă metoda de evaluare finală din cadrul cursului și este obligatoriu.

FORMATORI

 • Dr. Mircea Miclea – psiholog principal, psihoterapeut, prof. univ. UBB Cluj
 • Dr. Ştefania Miclea – psiholog principal, psihoterapeut, supervizor
 • Dr. Amalia Ciuca – psiholog, psihoterapeut, cercetător
 • Liviu Crișan – psiholog, psihoterapeut, cercetător

SPECIALITĂŢI PROFESIONALE PENTRU CARE SE ASIGURĂ FORMAREA: psiholog practicant, psiholog specialist, psiholog principal.

DURATA CURSULUI.

Cursul se va desfăşura în format blended learning, după cum urmează:

 • 8 ore – activităţi curs online live (webinar obligatoriu) (faţă în faţă)
 • 22 ore – e-learning și activităţi practice (studiu individual online, practică supervizată)
 • 2 ore – activități curs online live (webinar opțional)

CRITERII ŞI MODALITĂŢI DE SELECŢIE

 • psihologi sau psihopedagogi cu diplomă de licență; psihologi cu drept de liberă practică în psihoterapie şi psihologie clinică; rezidenți în psihiatrie, medici psihiatri;
 • formular de înscriere;
 • document justificativ (ex. copie diploma de licenta/ atestat de libera practica)

PROGRAMA:

 • Tema 1 – Fundamentele științifice ale tehnicilor de relaxare și de meditație
 • Tema 2 – Trainingul autogen (TA)
 • Tema 3 – Relaxarea musculară progresivă prescurtată Jacobson (RMP)
 • Tema 4 – Meditația transcedentală (MT)
 • Tema 5 – Exercițiile de tip mindfulness
 • Tema 6 – Tehnici de respirație