METODE ȘI STRATEGII DE PREVENIRE – ABANDON SCOLAR

Titlul cursului: Metode și strategii de prevenire/reducere a absenteismului și abandonului școlar

Scopul programului de formare: Reducerea absenteismului și prevenția abandonului școlar prin formarea unui corp de cadre didactice și personal de sprijin capabil să identifice factorii de risc psiho-educațional la care sunt expuși elevii și să gestioneze problemele care afectează procesul instructiv – educativ.

Număr ore de formare: 60

Număr credite: 15

Obiectivele programului de formare:

1.   Identificarea și analiza fenomenelor de absenteism și abandon școlar din perspectiva noilor teorii psihologice și educaționale

2.   Optimizarea strategiilor de prevenție / reducere a absenteismului și abandonului școlar

3.   Organizarea și desfășurarea activităților de orientare școlară și profesională la clasă

4.   Eficientizarea activităților de consiliere în carieră prin integrarea instrumentelor online

Competențe vizate prin programul de formare:

Competențe generale:

1.     Înțelegerea fenomenelor de absenteism și abandon școlar

2.     Realizarea planurilor de implementare a strategiilor de prevenție / reducere a absenteismului și abandonului școlar

3.     Orientarea școlară și profesională a elevilor prin metode computerizate

Competențe specifice:

  • Analiza comportamentelor de chiul și absenteism din perspectiva teoriilor actuale
  • Planificarea și implementarea strategiilor de prevenție / reducere a absenteismului și abandonului școlar
  • Implementarea activităților de orientare școlară și profesională la clasă
  • Integrarea instrumentelor online în activitățile de consiliere în carieră