INTERVENȚIE PENTRU DEZVOLTARE PERSONALA ELEVI

Titlul cursului: Intervenție, asistență și consiliere pentru dezvoltarea personală a elevilor

Scopul programului de formare: Eficientizarea actului educațional prin asigurarea unui climat propice învățării și formării personalității elevilor, bazat pe dezvoltarea și valorificarea competențelor cadrelor didactice și personalului de sprijin pentru intervenție, asistență și consiliere personală.

Număr ore de formare: 60

Număr credite: 15

Obiectivele programului de formare:

1.   Familiarizarea cu diferite caracteristici ce țin de dezvoltarea copilului și adolescentului

2.   Familiarizarea cu noțiuni ce țin de teoria atașamentului și implicațiile lor pentru practica curentă la clasă

3.   Achiziția de cunoștințe noi despre metodele de gestionare a unor situații problematice întâlnite în mod frecvent la clasă

4.   Susținerea procesului de dezvoltare personală a elevilor prin intermediul activităților de consiliere în carieră

Competențe vizate prin programul de formare:

Competențe generale:

1.   Integrarea în activitățile de la clasă a practicilor menite să susțină dezvoltarea competențelor cognitive, sociale și emoționale ale elevilor

2.   Dezvoltarea unei relații de atașament sigur cadru didactic – elev, ca bază pentru susținerea învățării academice și a dezvoltării personale a elevului

3.   Proiectarea și gestionarea programelor de dezvoltare a carierei pentru elevi

Competențe specifice:

  • Optimizarea activităților de predare – evaluare prin prisma dezvoltării competențelor cognitive, sociale și emoționale ale elevilor
  •  Adaptarea activităților la clasă în funcție de modul de relaționare / stilul de atașament al elevilor
  • Implementarea strategiilor eficiente pentru reducerea comportamentelor problematice la clasă
  • Elaborarea, implementarea și evaluarea programelor de dezvoltare a carierei