COMPETENȚE DIGITALE PENTRU O EDUCAȚIE DE CALITATE

Titlul cursului: Competențe digitale pentru o educație de calitate

Scopul programului de formare:Eficientizarea actului educațional prin dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și personalului de sprijin de integrare a noilor tehnologii informaționale în activitățile de predare – învățare.

Număr ore de formare: 60

Număr credite: 15

Obiectivele programului de formare:

1.   Înțelegerea particularităților activității de predare – învățare în mediul digital

2.   Integrarea tehnologiei informației în activitatea de predare – învățare

3.   Utilizarea adecvată a programelor de învățare în mediul digital

4.   Derularea proceselor de evaluare în mediul digital

Competențe vizate prin programul de formare:

Competențe generale:

1.   Integrarea noilor tehnologii informaționale în activitatea de predare – învățare

2.   Adaptarea procesului instructiv – educativ la particularitățile specifice mediului digital

Competențe specifice:

  • Operarea cu concepte specifice activităților de predare – învățare în mediul digital
  • Crearea contextelor de învățare și a conținuturilor adecvate predării în mediul digital
  • Gestionarea programelor de învățare în mediul digital
  • Evaluarea în mediul digital