ABORDAREA INCLUZIVĂ A EVALUĂRII LA ELEVII CES

Titlul cursului: Abordarea incluzivă a evaluării în cazul elevilor cu CES  

Scopul programului de formare: Eficientizarea evaluării educaționale a elevilor cu CES prin cunoașterea poosibilităților de adaptare a metodelor tradiționale, respectiv prin implementarea unor metode moderne care și-au dovedit eficiența în practica educațională în cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Număr ore de formare: 60

Număr credite: 15

Obiectivele programului de formare:

1.   Actualizarea cunoștințelor referitoare la evaluarea didactică în vederea elaborării responsabile a propriilor instrumente de evaluare care să răspundă nevoilor elevilor cu cerințe educaționale speciale

2.   Abordarea diferențiată a evaluării didactice în cazul elevilor cu cerințe educaționale speciale

3.   Precizarea abordării inclusive a evaluării în contextul școlarizării elevilor cu cerințe educaționale speciale

4.   Reflectarea critică asupra calității metodelor de evaluare existente sub aspectul posibilităților de implementare, adaptare și al aportului informațional pe care-l furnizează în condițiile utilizării acestora pentru a răspunde nevoilor educaționale ale elevilor cu CES

5.   Optimizarea practicilor de evaluare a progresului școlar al elevilor cu CES

Competențe vizate prin programul de formare:

Competențe generale:

1.   Integrarea în activitatea didactică de evaluare a principalelor teorii și modele de abordare educațională diferențiată a elevilor

2.   Asigurarea echității accesului la educație al elevilor cu CES

3.   Dezvoltarea instrumentelor și procedurilor adecvate pentru evaluarea elevilor cu CES

4.   Comunicarea didactică eficientă

Competențe specifice:

  • Elaborarea probelor de evaluare cu funcția de monitorizare a progresului școlar și optimizare a actului didactic pornind de la noile abordări din domeniul evaluării
  • Adaptarea metodelor de evaluare la specificul elevilor cu cerințe educative speciale
  • Planificarea strategiilor şi metodelor de evaluare a elevilor cu CES în abordarea incluzivă
  • Selecția unor metode de evaluare care să surpindă în mod adecvat progresul elevului cu cerințe educaționale speciale
  • Utilizarea unor instrumente de consemnare a rezultatelor evaluării și de înregistrare a dinamicii performanțelor elevilor
  • Selecţia şi utilizarea responsabilă a metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare, din perspectiva posibilităţilor de aplicare la disciplina de specialitate în cazul elevilor cu CES